General

REAL DECRET LLEI 21/2018 de 14 DE DESEMBRE. Mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer.

Avui, 19 de desembre de 2018, entra en vigor el Real Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre, en referència a les mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer.