General

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

L’obligatorietat de portar un registre de jornada sobre els treballadors arrenca amb dubtes sobre la seva aplicació pràctica i les conseqüències que pot tenir. Les empreses han de registrar l’hora d’entrada i de sortida de tots els seus  treballadors, així com les pauses que es produeixin al llarg del dia a través d’un sistema que sigui “creïble, fiable i no alterable”. El Govern no ha detallat de quina manera s’ha de fer aquest sistema de control. La manca d’un reglament que desenvolupi la norma ha generat molts dubtes entre els empresaris i els treballadors.

1) Qui ha de controlar la jornada laboral? Totes les empreses que operen Espanya, independentment de la seva mida i modalitat de contractació. Fins i
tot si un autònom té contractat a un altre autònom “hauria de controlar la jornada del seu empleat”.

2) Què passa si no hi ha un centre de treball físic o el treballador desenvolupa la seva activitat des de casa o un altre lloc? Els treballs que no es prestin físicament al centre de treball també hauran de ser controlats.

3) Com ha de ser el sistema? L’ Estatut dels Treballadors no imposa la manera de
fer-ho, de manera que les empreses poden optar entre un sistema de registre manual, informàtic, per control remot a través de telèfons mòbils, mitjançant empremta dactilar o altres sistemes. El sistema ha de ser “creïble, fiable i no  alterable”. Hi ha moltes empreses que utilitzen un full d’Excel per portar el registre, però no són vàlids a efectes legals un calendari o un quadrant de torns de treball.

4) Qui dissenya el sistema? L’organització del model de gestió s’ha de fer mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa. Si no, s’establirà per decisió unilateral de l’empresari amb la consulta prèvia amb la representació legal dels treballadors.

5) Quan ha de realitzar el control horari? El registre de jornada laboral ha de ser diari i ha d’indicar l’hora d’inici i la de final. En realitat la jornada comença a comptar quan de manera efectiva es comença a treballar. Fins que el treballador no seu davant de l’ordinador i de manera efectiva comença a treballar no hauria de començar la jornada. Aquesta és la teoria però com a norma general es pren en consideració el moment en què el treballador fitxa a  l’entrada.
6) Quin tractament tenen les pauses dins la jornada? Essent estricte, s’ haurien de registrar les pauses del cafè o per sortir a fumar, etc.  Ara bé: és impossible regular-ho tot, i per això una bona opció és que tots aquests temes es tractin en el conveni i s’arribi a un acord raonable i de sentit comú entre les parts.
7) Com es quantifica la jornada quan es viatja? No hi ha una resposta única i clara. Per això cal arribar un acord entre les parts. Hi ha sentències que consideren que quan, per exemple, un comercial surt de casa a visitar el client, comença la seva jornada, perquè el treballador està en una situació de “a  disposició” de l’empresa, per la qual cosa ha de considerar-se com a tal. Però hi ha altres Sentencia que no ho veuen així. Tampoc està clar que quan algú realitza, per exemple, un viatge en avió per un tema laboral sigui temps de treball, ja que pot estar dormint o veient una pel·lícula. Aquestes qüestions s’ han de tractar en els convenis.
8) Què passa si faig hores extres i l’empresa no me les paga? L’empresa està
obligada a pagar les hores extra però amb un màxim de 80 hores anuals, o bé  compensar-les amb un temps de descans equivalent. Cal matissar que aquesta  compensació amb temps lliure s’ha de fer efectiva durant els quatre mesos posteriors. Òbviament, l’empresari ha d’abonar a la Seguretat Social les cotitzacions socials corresponents a aquest temps de treball.
9) Quin és el temps de descans entre jornades? El control horari ha d’ajudar a garantir el compliment dels temps de descans: és obligatori que entre el final d’una jornada i el començament de la següent transcorrin com a mínim 12 hores.