General

OBLIGACIÓ DE REGISTRE DE JORNADA DELS TREBALLADORS

El 12 de maig, va entrar en vigor l’obligació per part de les empreses de garantir el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, introduïda pel Reial decret llei 8/2019 de 8 de març de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que introdueix importants modificacions d’àmbit
laboral.