General

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD)

Avui, 25 de maig és aplicable el nou Reglament General Europeu de protecció de dades (RGPD). Aquest nou reglament és d’aplicació obligatòria a tot l’àmbit de la Unió Europea, per tant, unifica els drets i les obligacions de ciutadans i empreses que hi operen. Aquesta normativa afectarà a totes les empreses, institucions, entitats o qualsevol servei que utilitzi, reculli o gestioni qualsevol dada dels ciutadans de la Unió Europea, encara que la seva seu es trobi fora de la Unió Europea.