General

Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental – Indicadors Bàsics 2019 i primeres dades del 2020

L’any 2019 el sector de la construcció ha mostrat una tendència a l’alça i a la recuperació  superant la situació d’anys anteriors, especialment durant els anys 2014-2016, moment en què va arribar a límits de caiguda de l’activitat. La recuperació del sector però s’ha frenat el darrer trimestre de l’any, amb una moderació en l’increment dels habitatges iniciats i un ascens dels  habitatges acabats. Aquesta variable, tot i mantenir-se en xifres inferiors a l’obra iniciada ha anat dibuixant una tendència a l’alça fins a igualar gairebé les xifres d’habitatges iniciats. Les primeres dades de l’any 2020 indiquen també aquest lleuger estancament de l’activitat.

Aquest ritme en l’evolució del sector s’ha registrat de forma similar al conjunt de Catalunya i és un comportament cíclic  que també es repeteix al conjunt d’Europa.

Adjuntem pdf amb les dades facilitades per l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental