General

DECRET LLEI 9/2019. Mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

El passat 24 de maig de 2019, va entrar en vigor el Decret Llei 9/2019. de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. Per més informació podeu descarregar el següent document: