General

Comunicació d’obertura de centre de treball o represa d’activitats – Tramitació telemàtica

A partir del dia 16/06/2017, el tràmit de Comunicació d’obertura de centre de treball o represa d’activitats serà exclusivament telemàtic, a través, de http://canalempresa.gencat.cat o de la web de tràmits http://gencat.cat/tramits.

 

Per poder tramitar per via telemàtica la comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa d’activitats, no cal disposar de certificat digital, excepte en cas d’obres de construcció.

Tramitació de la comunicació d’un centre de treball o de represa d´activitats en cas d’obres de construcció:

En cas que la tramitació de la comunicació la realitzi el propi empresari o el seu representant legal, s’ha de disposar d’un certificat digital vinculat a l’empresa que s’utilizarà per signar el formulari que inclou la declaració responsable conforme es disposa del pla de seguretat aprovat o, si aquest no fos exigible, de l’avaluació de riscos.

En cas que la tramitació de la comunicació la realitzi un presentador, amb certificat digital no vinculat a l’empresa, un cop emplenat i validat el formulari caldrà imprimir-lo i signar-lo sobre paper per l’empresari o el seu representant legal. Aquest document signat sobre paper s’haurà d’escanejar i adjuntar al formulari del tràmit eletrònic per poder-lo signar digitalment per part del presentador i enviar-lo.

Per a la tramitació electrònica es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d’Aministració Oberta de Catalunya (www.aoc.cat) com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *